06.05.2020.

Hrvatski stomatolozi uveli nove standarde zaštite od Covid-19 virusa

Hrvatske su stomatološke klinike oduvijek posebnu pažnju pridavale dezinfekciji i sterilizaciji. Sukladno situaciji s korona virusom uveli su se novi dodatni standardi zaštite pacijenata i osoblja.

Hrvatski stomatolozi uveli nove standarde zaštite od Covid-19 virusa

Već pri samom naručivanju pacijenata posebna se pažnja pridaje rasporedu pacijenata i stomatologa kako bi u čekaonama bio jedan do dva pacijenta sukladno preporuci Ministarstva zdravstva. Čekaone se redovno dezinficiraju i provjetravaju dok se osoblje recepcije nalazi za pultom s pleksiglasom u odvojenom prostoru. Neki su hrvatski zubari poput Kalmar Implant Dentistry, Dentalnog studia Komadina i drugih omogućili pacijentima čekaone i boravak na otvorenim terasama.
Liječnici i pomoćno osoblje zaštićeni su jednokratnim kutama, rukavicama, propisanim maskama koji prekrivaju otvore dišnih puteva, zaštitnim naočalama i zaštitnom maskom od pleksiglasa koja prekriva cijelo lice. Nakon svakog pacijenta jednokratna se oprema propisno baca, a maske se zamjenjuju i steriliziraju kako ne bi došlo do kapljičnog kontakta pacijent-pacijent ili pacijent-liječnik. Osoblje laboratorija ili dijagnostičkog centra opremljeno je istom opremom.
Nakon svakog pacijenta sve se radne površine dezinficiraju, a instrumenti za rad posebno steriliziraju na visokim temperaturama, te posebno pakiraju u za to predviđenu ambalažu i odlažu u zasebne stomatološke ormariće. Praćenjem protokola te pravilnom sterilizacijom i dezinfekcijom onemogućuje se prijenos bilo kakvih mikroorganizama.
Neke su veće klinike, koje za to imaju uvjete, uvele filtraciju vode i zraka u svim prostorima klinike, te dodatno umanjili bilo kakav rizik za zdravlje svojih pacijenata. Bez obzira na sve mjere predostrožnosti u stomatološkim ordinacijama pacijenti se moraju pridržavati propisanih mjera dezinfekcije ruku, propisanog međusobnog razmaka i kontakata.

Trebate li hitno rješenje? Zatražite poziv od našeg stomatologa!