Izjava o privatnosti

Zatražite konzultacije

Izjava o privatnosti
Izjava o privatnosti regulira prava o zaštiti Vaših osobnih podataka koje prosljeđujete putem ove web stranice sukladno s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (Općom uredbom o zaštiti podataka), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018 u odnosu na prikupljanje, obradu, korištenje i pohranu Vaših osobnih podataka.

Službenika za zaštitu osobnih podataka AHCTA-e (stomatolog-online.com) možete kontaktirati putem e-pošte dpo@stomatolog-online.com.

Osobni podatci
Osobni podatci uključuju ime i prezime, adresu, datum i mjesto rođenja, telefonski broj, e-mail, uključujući bilo kakvu priloženu dokumentaciju i zdravstvene podatke.
Sve osobne podatke putem web stranice pružate dobrovoljno na temelju privole i isti se obrađuju od strane osoba zaduženih za obradu osobnih podataka.

Suglasnost 
Slažete se da razumijete sve navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti i da ste suglasni sa svim odredbama iste. U suprotnom Vas molimo da odmah napustite ovu web stranicu i više joj ne pristupate. 
Slažete se da ste sve osobne podatke proslijeđene putem ove web stranice proslijedili dobrovoljno na osnovi privole i da razumijete u koju se svrhu koriste.
Za sve korisnike web stranice važno je pročitati sve navedeno u Izjavi o privatnosti kako bi znali na koji način štitimo i koristimo Vaše podatke.
Dob 
Ukoliko imate manje od 16 godina starosti molimo Vas da odmah napustite ovu web stranicu i ne ostavljate Vaše osobne podatke. Istu možete koristiti samo uz suglasnost roditelja ili zakonskog skrbnika. 
Zaštita osobnih podataka
AHCTA (stomatolog-online.com) štiti vaše pravo na privatnost i koristi niz mjera u skladu sa primjenjivim Zakonom o zaštiti podataka kako bi Vaši osobni podatci koje ste pružili AHCTA-i (stomatolog-online.com) putem web stranice ostali tajni. AHCTA (stomatolog-online.com) će primjenjivati sve važeće odredbe u skladu s mogućim izmjenama i/ili dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka.
Prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka
AHCTA (stomatolog-online.com) prikuplja sve Vaše podatke koje ste dobrovoljno poslali kako bi Vam olakšala dostupnost Klinike i usluge koju tražite. Vaši podatci bit će proslijeđeni klinici koju ste odabrali a koja je navedena na našim web stranicama. Vaše osobne podatke, uključujući i relevantne medicinske podatke prosljeđujemo trećoj strani (Klinici) u svrhu realizacije kontakta između pružatelja usluge /Klinike i klijenta/pacijenta. Suglasni ste sa takvim prosljeđivanjem informacija, Vaših osobnih podataka u tu svrhu. 
Prosljeđivanje Vaših osobnih podataka AHCTA-i (stomatolog-online.com) i odabranoj Klinici navedenoj na ovoj web stranici ne obvezuje AHCTA-u niti davatelja usluge/Kliniku na obavljanje bilo koje zatražene usluge od strane korisnike web stranice. 
Svi Vaši osobni podatci vezani za upite prikupljaju se dobrovoljno putem standardizirane forme, e-maila, WhatsApp-a https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy i drugim komunikacijskim kanalima na zahtjev.

Vaše osobne podatke možemo koristiti kako bi smo Vas obavijestili o ponudama i akcijama koje pružaju davatelji usluga/Klinike. Ukoliko ne želite primati obavijesti možete nas obavijestiti putem e-mail-a ili telefona.
AHCTA (stomatolog-online.com) će Vaše prikupljene podatke obraditi vlastitim kapacitetima ali pridržava pravo iste proslijediti trećoj strani, partneru (marketinškoj agenciji, prijevozniku, smještajnom kapacitetu, Klinikama, partnerskoj turističkoj agenciji) u svrhu realizacije tražene usluge korisnike, analize potreba potrošača, istraživanja tržišta i što kvalitetnije zdravstveno-turističke ponude. Partnerske će firme Vaše podatke čuvati kao poslovnu tajnu u skladu sa svojom Izjavom o privatnosti.
Vaše osobne podatke nećemo prodavati trećim stranama, prosljeđivati trećim stranama koje nisu navedene u ovoj Izjavi o privatnosti niti ih objavljivati u marketinške svrhe bez Vašeg pristanka.
Suglasni sta da recenzije i komentari koje šaljete putem ove web stranice mogu biti objavljeni i postati javno dostupni bez ograničenja.
Vaš pristup ovoj web stranici može se pratiti u svrhu statističkih podataka o uporabi iste.
Obrada i arhiviranje Vaših osobnih podataka
Vaši podatci se čuvaju, obrađuju i koriste isključivo u svrhe navedene u ovoj Izjavi o privatnosti. 
Vodimo evidenciju o svim Vašim osobnim podatcima koje ste nam dobrovoljno proslijedili.
Vodimo evidenciju o svim proslijeđenim e-mailovima i telefonskim pozivima (isti mogu biti snimani o čemu je korisnik prethodno obaviješten). 
Svi Vaši osobni podatci se koriste za olakšavanje komunikacije i konzultacija između Vas i odabrane Klinike. 
Vaše podatke možemo prikupljati putem „kolačića“ i/ili web stranica trećih strana sa kojih posjećujete našu web stranicu.
AHCTA će Vaše osobne podatke obraditi vlastitim kapacitetima ali pridržava pravo iste proslijediti trećoj strani , partneru (Klinikama, marketinškoj agenciji, prijevozniku,smještajnom kapacitetu, partnerskoj turističkoj agenciji) u svrhu realizacije tražene usluge od Vaše strane, analize potreba potrošača, istraživanja tržišta i što kvalitetnije zdravstveno-turističke ponude. Partnerske će firme Vaše podatke čuvati kao poslovnu tajnu u skladu sa svojom Izjavom o privatnosti.
Važne informacije za davatelja usluga / Klinike 
Sve podatke koje nam je davatelj usluge /Klinika proslijedio i/ili su prikupljene putem interneta služe za informiranje korisnika naše web stranice o zdravstvenim uslugama koje potražuju, odnosno Klinikama koje ih pružaju.
Suglasni ste da se Vaši podatci mogu otkriti i proslijediti potencijalnim pacijentima. AHCTA (stomatolog-online.com) zadržava pravo da Vas kontaktira za sve usluge navedene na Vašoj web stranici. 
AHCTA (stomatolog-online.com) će prikupljene podatke obraditi vlastitim kapacitetima ali pridržava pravo iste proslijediti trećoj strani , partneru (marketinškoj agenciji, prijevozniku, smještajnom kapacitetu, partnerskoj turističkoj agenciji) u svrhu analize potreba potrošača, istraživanja tržišta i što kvalitetnije zdravstveno-turističke ponude. Partnerske će firme Vaše podatke čuvati kao poslovnu tajnu u skladu sa svojom Izjavom o privatnosti.
Brisanje osobnih podataka 
Ako bilo tko od naših klijenata, davatelja usluga ili korisnika web stranice ne želi da zadržimo, koristimo i/ili obrađujemo njegove podatke ili ako smatra da su podatci netočni i traži ispravak istih molimo Vas da nas kontaktirate pismenim putem (e-mailom navedenim na našoj web stranici) i zatražite brisanje Vaših osobnih podataka ili promjenu, odnosno ispravak istih.
Korisnici web stranice u svakom trenutku imaju pravo zatražiti kopiju svojih osobnih podataka i brisanje istih koji su pohranjeni od strane AHCTA-e (stomatolog-online.com).
Linkovi na i sa web stranica trećih strana
AHCTA (stomatolog-online.com) i partnerske firme nisu odgovorne za bilo kakvu nastalu štetu otkrivanjem Vaših osobnih podataka na drugoj web lokaciji sa koje pristupate našoj web lokaciji ili linkova koji vode sa naše web stranice treće strane. U skladu s time AHCTA (stomatolog-online.com) ne jamči za sigurnost i zaštitu Vaših osobnih podataka.
Pristup Vašim osobnim podatcima
Pravila privatnosti za naše korisnike odnose se samo na prikupljanje podataka od strane AHCTA-e (stomatolog-online.com) i ista ne odgovara za sigurnost i zaštitu Vaših osobnih podataka proslijeđenih trećoj strani. Vaši podatci proslijeđeni trećoj strani čuvaju se i štite u skladu s Izjavom o privatnosti iste.
Tehnički i statistički podatci
Korištenjem ove web stranice prihvaćate kolačiće koji se pohranjuju na Vaše računalo. Takvi podatci govore nam o broju korisnika koji su posjetili web lokaciju, stranice koje posjećuju i što su posjetili prije pristupa ovoj web stranici. Takvi podatci nam služe kako bi smo postigli najveću moguću učinkovitost web stranice. 
U statističke podatke spada IP adresa, vrsta preglednika koji koristite i vrsta operacijskih sustava i isti nisu povezani sa Vašim osobnim podatcima. Vaši osobni podatci ostaju tajni.
Kolačići „cookies“
Prihvaćanjem kolačića na web stranici omogućavate brže učitavanje web stranice i bržu prijavu. Kolačići su informacije koje se automatski pohranjuju i omogućavaju podatke koji otkrivaju koja ste web mjesta posjetili i koji su Vaši interesi. Na temelju tih informacija lakše ćemo Vam približiti i učiniti traženu uslugu lakše dostupnom.
Trajanje kolačića je ograničeno, ovisno o vrsti istih. Neki traju samo za vrijeme pristupanja stranici a neki znatno duže.

Kolačići trećih strana i njihova uporaba
Kolačići web stranica trećih strana prate se i pohranjuju u svrhu lakšeg prepoznavanja Vaših interesa i poboljšanja dostupnosti usluga koje pretražujete te za ponovno povezivanje sa web lokacijom sa koje ste pristupili našoj web stranici.
Na web stranici www.stomatolog-online.com koristimo kolačiće trećih strana. Kolačići nam omogućuju najvišu funkcionalnost stranice. Kako bi pratili interakciju, broj posjeta korisnika na ovu web stranicu koristimo usluge Google Analytics-a https://policies.google.com/privacy. Isti nam omogućava lakše prepoznavanje Vaših interesa, izradu demografskih izvješća i mjerenje uspješnosti internetskih marketinških kampanja.

Ukoliko pristupate Facebook stranici preko web stranice www.stomatolog-online.com prihvaćate Izjavu o privatnosti od strane Facebook-a https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy.
 
Odricanje od odgovornosti
AHCTA (stomatolog-online.com), njegovi zaposlenici, direktor, službenici i suradnici nisu odgovorni za bilo kakvu nastalu štetu, nastale troškove, osobne i pravne povrede koje su vezane za uporabu i/ili korištenje Vaših osobnih podataka u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.
Izmjene i dopune
AHCTA(stomatolog-online.com) zadržava pravo izmjene i dopune ove Izjave o privatnosti, po vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti.
Nadležnost suda
Za svaki mogući nastali sudski spor nadležan je Sud u Rijeci.

Zatražite konzultacije phone_callback