08.11.2021.

Autor: Marin Karabaić, dr.med.dent.

All-on-4 procedura terapije

All on 4 je danas jedna od najpoznatijih kirurških metoda ugradnje dentalnih implantata u stomatologiji. Označava ugradnju 4 dentalna implantata, na koje se fiksira protetski rad, kojim se pacijentu vraća prirodan izgled i podiže kvaliteta života.

All-on-4 procedura terapije

All on 4 je medicnski koncept ugradnje dentalnih implantata namjenjen svim osobama koje su bezube, imaju uznapredovalu parodontozu i preostale zube u lošem stanju, bez obzira dali se radi o gornjoj ili donljnjoj čeljusti.

 

U prvom dolasku najbitnije je sa pacijentom definirati plan terapije.. Po dolasku u kliniku izrađuje se 3D rendgenski snimak za što preciznije planiranje operativnoga zahvata. Na temelju analize rendgenskoga snimka i kliničkoga stanja u ustima pacijenta, izrađuje se plan terapije koji se detaljno objašnjava pacijentu. Sa pacijentom je bitno razgovarati o njegovim očekivanjima i definirati estetiku konačnoga protetskog rada.

Kada je pacijent pristao na plan terapije, pristupa se operativnome zahvatu.

Operativnim zahvatom vade se preostali zubi ukoliko ih pacijent ima i ugrađuju 4 dentalna implantata. Sam operativni zahvat traje 2 sata, te je potpuno bezbolan. Odmah nakon ugradnje dentalnih implantata, pristupa se uzimanju otiska i labaratorijskoj izradi fiksnoga privremenog protetskoga rada, koji se isti dan pričvršćuje vijcima na 4 prethodno ugrađena dentalna implantata. Velika prednost ove metode je šta se samo jednim operativnim zahvatom odrađuje sav kiruški posao, minimalno invazivna metoda, kratko vrijeme oporavka, te pacijent  odmah dobiva fiksne zube, vraća osmijeh i samopouzdanje. Pacijent odlazi kući sa privremenim fiksnim zubima sa kojima vraća kvalitetu života poštujući upute stomatologa o pravilima ponašanja sa privremenim zubima i oralnoj higijeni.

Nakon šta je proces sraštavanja implantata sa kosti završio, pacijent se mora vratiti na sljedeći dogovoreni termin. Period sraštavanja implantata sa kosti,   ( proces osteointegracije) u gornjoj čeljusti traje 3-4 mjeseca, ovisno o kvaliteti kosti, dok za donju čeljust traje 2-3 mjeseca. Ovaj period osteointegracije je potreban iz dva razloga; jedan je proces sraštavanja implantata sa kosti, a drugi je da tvrdo i meko tkivo dobije svoju stabilnost, kako bi definitivni protetski rad bio najviše kvalitete i stabilnosti.

Proces možemo dodatno ubrzati i skratiti korištenjem posebnih implantata koji imaju ubrzanu osteointegraciju.

U drugom dolasku se pacijentu skidaju postojeći privremeni zubi i uzima definitivni otisak. Prilikom drugoga dolaska jako je bitno definirati linije lica pacijenta posebnim aparatima kako bi definitvni rad bio čim prirodniji i u skladu sa linijama i oblikom pacijentovog lica. Sam postupak je gotov u pola sata, nakon kojeg se pacijentu vraća privremeni rad. Definititvni otisak se u labaratoriju obrađuje, te se na temelju njega dobiva digitalna slika situacije pacijentovog stanja i odnosa čeljusti. Kompjuterskim programom rade se predlošci budućeg pacijentovog osmijeha suradnjom dentalnog tehničara i stomatologa. Kada se kompjuterskim programom dizajnira rad koji zadovoljava sva postavljena pravila i smjernice, pristupa se frezanju zuba CAD-CAM metodom koji će služiti za estetsku probu. Ono šta slijedi iza toga je treći dolazak pacijenta u kliniku ili kako se stručno zove estetska proba.

Na estetskoj probi pacijentu se fiksiraju zubi prethodno pripremljeni digitalnim dizajnom. Pacijent prvi puta dobiva realnu sliku definitvnoga rada, a stomatologu služi za provjeru odeđene dužine i širine zuba, linija osmijeha, te podudaranje sredina mosta sa sredinom lica. Estetska proba je potrebna jer na njoj u dogovoru sa pacijentom možemo raditi korekcije na radu u svrhu postizanja boljega definitvnoga rada i zadovoljavnja zahtjeva pacijenta. Kada pacijent potvrdi da je sve u skladu sa njegovim očekivanjima, dentalni tehničari izrađuju definitvni rad. Materijali izrade definitvnih zuba u metodi “All on 4” su metal-keramika, titan-kompozit, zirkon keramika.

Četvrti dolazak je ujedno i posljednji, u kojem se fiksiraju definitvni zubi i pacijentu pružaju dodatne upute vezane uz oralnu higijenu i kontrolnie preglede. Ukoliko se pacijent pridržava uputa o oralnoj higijeni i redovito dolazi na kontrolne preglede, ova jednostavna metoda ugradnje dentalnih implantata i izrade fiksnih zuba trajati će doživotno.

 

 

 

Marin Karabaić, dr.med.dent.
Autor

Marin Karabaić, dr.med.dent.

Marin Karabaić dr.dent.med. završio je Studij Dentalne Medicine 2011. godine. 2013 godine upisuje RWTH International Academy AAchen University, te stječe diplomu “Mastership Status Laser Therapy in Dentistry”. 2016 godine upisuje Danube Private University Krems Austria smjer “Master of Science Oral Surgery/Implantology” koji završava 2019 godine i stječe titulu Msc.Oral Surgery/Implantology. 2018 godine bio je gost u BTI Biotehnology Institute pod vodstvom Prof. Eduarda Anitue u Vitorii ( Spain ) na temu “

Zatražite konzultacije phone_callback