18.04.2022.

Autor: Ivan Babić, dr.med.dent.

Kako nadomjestiti manjak 2 ili više zubi u nizu ?

Implatno – protetska terapija danas predstavlja zlatni standard prilikom nadomjestanja manjka vise zubi u nizu.

Kako nadomjestiti manjak 2 ili više zubi u nizu ?

Prednosti ovakve  terapije su visestruki – dugotrajnost, bezbolni zahvati te lako odrzavanje danas predstavljaju temelj uspijesne terapije koju postizemo sa implantatima.Ovaj rad će kod stomatologa u Hrvatskoj, ovisno o materijalu, koštati oko 2000 eur, a sam zahvat se može riješiti u tri posjete zubaru kroz period od tri mjeseca. 

Sam postupak se najbolje moze objasniti na konkretnom primjeru.

 Ukoliko pac nedostaju tri zuba u nizu, najbolje rijesenje za pacijenta je ugradnja dva implantata, koji ce se kasnije povezati sa mostom od tri krunice pri cemu na taj nacin nadomjestamo manjak bez diranja drugih susjednih zubi.

Stomatolog ce prilikom izrade plana terapije provjeriti i pac objasniti sve preduvjete za ovakvu vrstu terapije.

Potrebno je napraviti 3D sliku, pri cemu se evaluira kolicina, visina i stanje kosti u koju ugrađujemo impl.

Također, u slucaju da neki od preduvjeta implantacije nije ispunjen, raspolažemo cijelim nizom mogucnosti za nadogradnju i izgradnju kosti na najednostavniji, i za pacijenta najbezbolniji nacin.

Sam postupak ugradnje impl. se odvija uz lokalnu anesteziju te minimalno invazivne zahvate da bi se pacijentu vec kratko nakon ugradnje omogucio povratak u normalnu rutinu, uz minimalne neugodnosti i posljedice samog kirurskog zahvata.

Nakon sto su impl. postavljeni, ceka se njihovo srastanje sa kosti, u strucnom zargonu zvano oseointegracija sto za pac predstavlja kompletno bezbolno iskustvo.

Implantati su zavidani u kost te pritom nevidljivi i ne predstavljaju nikakav problem prilikom obavljanja normalnih  dnevnih aktivnosti.

Nakon zarastavanja stomatolog nastavlja sa regularnim terapijskim postupcima, uz dobru i detaljnu komunikaciju sa tehnicarom i samim pacijentom.

Prilikom ispunjavanja funkcijske i estetske komponente, pac se na izbor daje citav niz materijala

Materijal od kojeg se most, odnosno krunice radi moze biti od :

1. metal-keramike

2. cirkonij-oksidne keramike

Stomatolog je duzan pac objasniti razloge i prednosti pojedinih materijala uz maksimalno postivanje pac zelja.

Nakon otiska, pacijent  prolazi kroz nekoliko proba, pri cemu se u suradnji sa tehnicarom zajednicki odlucuje o boji, individualnim karakteristikama te ostalim zeljama pacijenta

Uz redovne kontrole te dobru higijenu, ovakav protetski rad krase dugovjecnost, minimalna kolicina mogucih komplikacija, te za pac predstavljaju najbolje rijesenje za nadomjestak manjka vise zubi u nizu.

Ivan Babić, dr.med.dent.
Autor

Ivan Babić, dr.med.dent.

Dr. Ivan Babić je zvanje doktora dentalne medicine stekao 2013.g. diplomom na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kontinuirano usavršava svoje profesionalno znanje iz polja dijagnostike, konzervative i protetike. Dr. Babić je i koautor stručnog rada vezanog uz rad sa SGS titanskim implantatima.

Zatražite konzultacije phone_callback